Runo's Power Design

Resonanskonvertere er en speciel gruppe af SMPS konvertere, der udmærker sig ved potentielt særlig høj virkningsgrad og særlig lav udstråling af elektrisk støj.
Resonanskonverterne tilhører en umådelig stor gruppe af mulige topologier, hvoraf dog kun et fåtal har fordele, der er store nok til at opveje ulemperne. Blandt dem er der i dag stigende interesse for de såkaldte LLC og LCC halvbro konvertere, og der dukker stadig flere styrekredse op til styring af disse konvertere. 

Fælles for resonanskonverterne er dog, at de er overordentlig vanskelige at gennemskue og optimere. Simple lineære sammenhænge eksisterer ikke som i de simplere topologier, og man har hidtil kun kendt tilnærmede matematiske metoder som hjælpemidler. Metoder som tilmed må opfattes som vanskeligt tilgængelige for de fleste SMPS designere.
Det er lykkedes mig at udvikle hurtige og eksakte matematiske analyseværktøjer for både LLC og LCC konverterne. Disse værktøjer har været til uvurderlig hjælp i de resonanskonvertere, jeg har designet. Uden et sådant værktøj arbejder man stort set i blinde. 

Som supplement til LLC værktøjet har jeg skrevet følgende LLC-guide, der illustrerer, hvor vanskelige disse konvertertyper er at gennemskue.
Se også min artikel LLC and LCC resonance converters.

forside

Firma
Hvad er SMPS
Fortid
Hvad kan jeg tilbyde
Arbejdsform
EMC
Samarbejdspartnere
Links
Artikler
Kontakt
 
Telefon 64 76 10 02
runo.nielsen@tdcadsl.dk