Runo's Power Design

SMPS er en forkortelse for Switch Mode Power Supply. 
Begrebet dækker nogle teknikker, hvormed man kan omforme elektrisk energi fra en vilkårlilg indgangsspænding til en eller flere faste udgangsspændinger. Man opnår det ved at hakke strømmen i stykker med en høj frekvens, evt. omtransformere den på den høje frekvens, og derefter gendanne energien på en ny form. 

I en SMPS indgår der altid mindst to hurtige switche, f.eks. mosfet transistorer og dioder. Der indgår desuden spoler og evt. transformatorer samt kondensatorer. Transistorerne tændes og slukkes med høj frekvens i et bestemt tidsmønster, der styres ved hjælp af modkobling, hvorved man bliver i stand til at fastholde udgangsspænding eller strøm.
Konverteringen i en SMPS foregår principielt, uden at der går energi tabt ved processen.

Der kendes et utal af mulige SMPS topologier, d.v.s. måder at sammensætte ovennævnte komponenter på, så man opnår ønskede egenskaber. Nogle af de simpleste kendes under navne som BUCK og BOOST, men der findes mange andre interessante grupper af topologier, f.eks. resonanskonvertere, en gruppe, der tiltrækker sig stigende opmærksomhed.

Fordelene ved at omforme elektrisk energi på en høj frekvens er, at de nødvendige spoler, transformatorer og kondensatorer kan blive små og lette. 
En af ulemperne er, at en SMPS udsender
støj, der kan forstyrre radiokommunikation.

SMPS teknikkerne har vundet stigende popularitet de seneste 30 - 40 år til strømforsyning af næsten alle former for elektronisk udstyr.

forside

Firma
SMPS
Fortid
Hvad kan jeg tilbyde
Arbejdsform
EMC
Samarbejdspartnere
Links
Artikler
Kontakt
 
Telefon 64 76 10 02
runo.nielsen@tdcadsl.dk