Runo's Power Design

Det er velkendt, at SMPS kredsløb altid giver problemer med elektrisk støj.
Derfor består en væsentlig del af mit arbejde i at kontrollere og undertrykke støj, så gældende lovkrav overholdes, og så kredsløbene ikke forstyrrer sig selv.

Elektrisk støj opfattes af mange som noget mystisk og uudgrundeligt. Sådan behøver det ikke være. Elektrisk støj følger kendte naturlove - det kan bare være vanskeligt at se.
Jeg er ret sikker på, at de fleste støjfiltre i verden er designet efter "vi plejer at gøre sådan"-metoden eller "prøv noget og se om det bliver bedre"-metoden, og det fører måske nok til brugbare løsninger, men sjældent til de bedste eller billigste.
Jeg har stor erfaring i at måle på støjfænomener, gennemskue og lave en fornuftig fortolkning af målinger og eksperimenter, så de rigtige foranstaltninger kan træffes.
Min erfaring viser, at der sjældent er to tilfælde, hvor den rigtige løsning er den samme.

Nogle støjformer er så forudsigelige, at man kan beregne et forventet støjspektrum, mens andre ikke lader sig beregne præcist nok i praksis. Her må man bruge målinger og eksperimenter som vigtigste værktøj.

Til måling af ledningsbåret støj bygger og sælger jeg et nyudviklet LISN netværk (artificial mains network) med hidtil usete diagnosemuligheder, der gør det uundværligt i et udviklingslaboratorium.

forside

Firma
Hvad er SMPS
Fortid
Hvad kan jeg tilbyde
Arbejdsform
EMC

LISN med CM/DIFF splitter
Samarbejdspartnere
Links
Artikler
 
Kontakt
Telefon 64 76 10 02
runo.nielsen@tdcadsl.dk