Runo's Power Design

Det er velkendt, at SMPS kredsløb altid giver problemer med elektrisk støj.
Derfor består en væsentlig del af mit arbejde i at kontrollere og undertrykke støj, så gældende lovkrav overholdes, og så kredsløbene ikke forstyrrer sig selv.

Elektrisk støj opfattes af mange som noget mystisk og uudgrundeligt. Sådan behøver det ikke være. Elektrisk støj følger kendte naturlove - det kan bare være vanskeligt at se.
Jeg er ret sikker på, at de fleste støjfiltre i verden er designet udelukkende efter "vi plejer at gøre sådan"- metoden eller "prøv noget og se om det bliver bedre"-metoden, og det fører måske nok til brugbare løsninger, men sjældent til de bedste eller billigste.
Jeg har en meget omfattende erfaring i at måle på støjfænomener, gennemskue og lave en fornuftig fortolkning af målinger og eksperimenter, så de rigtige foranstaltninger kan træffes.
Min erfaring viser, at der sjældent er to tilfælde, hvor den rigtige løsning er den samme.

Nogle støjformer er så forudsigelige, at man kan beregne et forventet støjspektrum, mens andre ikke lader sig beregne præcist nok i praksis. Her må man bruge målinger og eksperimenter som vigtigste værktøj.

Til brug ved måling af ledningsbåret støj har jeg bygget et LISN netværk, der som alle andre kan vise støjspændingen på hver ledning for sig, men desuden kan den adskille støjen i Common Mode- og Differens-støj. Denne egenskab er ligegyldig ved en godkendelsesmåling, men den er guld værd for den, som udvikler en switchmode strømforsyning. Det er meget væsentligt at kunne adskille disse to støjformer, da deres oprindelse er helt forskellig, og den rigtige løsning på dem også er forskellig.

forside

Firma
Hvad er SMPS
Fortid
Hvad kan jeg tilbyde
Arbejdsform
EMC
Samarbejdspartnere
Links
Artikler
Kontakt
 
Telefon 64 76 10 02
runo.nielsen@tdcadsl.dk