Runo's Power Design

 

Nyt diagnoseværktøj til laboratoriet og EMC rummet:

En LISN som kan separere støjen i

'Common Mode' og 'Differential Mode'

 

Hvorfor har du brug for dette apparat?

Moderne elektriske apparater udsender ofte højfrekvent elektromagnetisk støj, som kan forstyrre andre apparater. Man kalder det ElectroMagnetisk Interferens (EMI). Ved måling af  HF-støj på ledninger anvendes ofte en "Line Impedance Stabilization Network" (LISN), også kaldet "Artificial Mains Network". Den indskydes mellem forsyningsnettet og det støjende apparat. Ved måling af støj, som et apparat udsender på sin forsyningsledning, skal en LISN udskille og videresende støjen på hhv. fase (L) og nul (N) til en målemodtager eller en spektrumanalysator. Samtidig skal den udgøre en HF-impedans på 50W på begge ledninger L og N som beskrevet i CISPR16.

Ved støjbekæmpelse i udviklingslaboratoriet er det vigtigt at kunne adskille støjen i dens Common Mode (CM) del og dens Differens (DIFF) del, da oprindelsen af CM og DIFF og metoderne til at bekæmpe dem er helt forskellige. Evnen til at adskille CM og DIFF er ligegyldig ved en godkendelsesmåling men guld værd for den, som udvikler en swithcmode strømforsying.
Det har altid undret mig, at man ikke kan købe en LISN, som kan det.

Derfor har jeg nu udviklet EMIfix, en LISN med to ekstra trykknapper: CM og DIFF. Det er et 16 Ampere to-faset "V-netværk", som følger forskrifterne i CISPR16. Den kan benyttes såvel i udviklingslaboratoriet som i et EMC målerum. Nærmere beskrivelse findes i brugermanualen og i denne artikel: "EMIfix - an artificial mains network for the laboratory"

Denne LISN vil jeg nu producere og sælge til interesserede.


forside

Firma
Hvad er SMPS
Fortid
Hvad kan jeg tilbyde
Arbejdsform
EMC
køb en LISN
Samarbejdspartnere
Links
Artikler
Kontakt
telefon 64 76 10 02
runo.nielsen@tdcadsl.dk